Mezioborová exkurze

Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů


Společně se zoology pořádáme každoročně 1-2 týdenní zahraniční autobusovou exkurzi zaměřenou na poznávání významných evropských biotopů a druhů rostlin, živočichů a lišejníků. Mezioborovou exkurzi jsme založili rozšířením stávajících botanických exkurzí v roce 2013. Za tu dobu jsme i přes koronavirová a další omezení navštívili přes 20 evropských zemí. Podařilo se nám spojit často ostře kontrastní botanické, entomologické a obratlovcářské tempo, představit flóru a faunu většiny evropských biomů, úspěšně strávit noc v luxusním kempu, v písku na pláži, na návesním trávníku i na skládce... a povzbudit alespoň trochu balkánského ducha v každém, kdo exkurzí prošel.


V průběhu minulých 30 let jsme podnikli následující exkurze. Prvních 20 let vše probíhalo jako zahraniční botanická exkurze vedená Lubomírem D. Hroudou a týmem z katedry Botaniky

1994 Španělsko
1996 Spanělsko
1997 Podkarpatská Rus
1998 Slovinsko
1999 Německo
2000 Skandivávie (průvodce)
2001 Černá Hora
2004 Turecko
2005 Vysoké západní Karpaty
2006 Monte Gargano
2007 Potisí
2008 Korsika
2008 Pobaltí
2009 Dolomity
2010 Pannonie
2011  Andalusie
2012 Transylvánie (průvodce)

A od roku 2013 se přidali zoologové a jezdíme jako Mezioborová exkurze

2013 Skandinávie (průvodce)
2014 Makedonie (průvodce)
2015 Turecko
2016 Slovinsko, Chorvatsko (průvodce)
2017 Ukrajina-Moldavie (průvodce)
2018 Makedonie-Řecko-Bulharsko (průvodce)
2019 Albánie a Severní Řecko (průvodce)
2020 Slovensko
2021  Rumunsko
2022 Bulharsko (průvodce)
2023 Skandinávie (průvodce)
2024 Makedonie

30.5. - 9.6. 2024 jedeme do Makedonie!

Vedoucí: Filip Kolář, Vojtěch Abrhám, Lubomír D. Hrouda (botanika), Jiří Malíček, (mechorosty, lišejníky), Radek Lučan, Pavel Munclinger, Lucie Farková (zoologie, obratlovci), Petr Šípek, David Král (zoologie, bezobratlí)

Pokud máte zájem se na exkurzi přihlásit, registrace probíhá klasicky přes SIS (MB120T08) a vzhledem k omezené kapacitě dané počtem míst v autobusu i prostřednictvím krátkého motivačního dotazníku, jehož odkaz je k dispozici na SIS